Εάν δεν μεταφερθείτε αυτόματα στην εφαρμπγή Αξιολόγησης Μαθημάτων της ΜΟΔΙΠ, πατήστε σε αυτόν το σύνδεσμο